Trance Energy Healing + Mediumship

€111,00

Language/Taal

 

Tijdens deze sessie maak ik contact met een ziel (of meerdere) van iemand die is overleden en die jou nauw aan het hart ligt. We maken tijd tijdens de sessie om belangrijke zaken te bespreken die ik binnen krijg en boodschappen voor jou, maar we maken ook tijd voor de trance energy healing. Dit is de sterkste soort energy healing. 

Wat is nu een trance energy healing?

Bij trance healing heb ik een zeer nauw contact met de spirituele wereld. Hierdoor kunnen de spirituele gidsen (bijvoorbeeld zielen van overleden dierbaren) gebruik maken van aura, lichaam en geest van de healer, wat het tot één van de krachtigste healings maakt.

De vorm van healing die ik toepas is wat je zou kunnen noemen een Gidsenhealing. Tijdens een healingsessie maak ik contact met een of meerdere Gidsen die op dat moment aan jou een healing willen geven. In de sessie zal worden gewerkt aan het optimaliseren van je energetisch lichaam. Vanuit de universele energie zullen de Gidsen je die energie geven die je op dat moment nodig hebt.

Na de sessie zal ik vertellen waar aan gewerkt is en welke boodschappen ik heb ontvangen voor jou.

Dat kan op lichamelijk vlak, energetisch vlak als ook emotioneel vlak zijn.

 

________________________________________________________

During this session, I connect with a soul (or several) of someone who has passed away and is close to your heart. We make time during the session to discuss important issues I receive and messages for you, but we also make time for the trance energy healing. This is the strongest kind of energy healing. 

What is a trance energy healing?

In trance healing, I have a very close contact with the spirit world. This allows the spiritual guides (souls of deceased loved ones) to use the aura, body and mind of the healer, making it one of the most powerful healings.

The form of healing I use is what you might call a Guide Healing. During a healing session, I make contact with one or more Guides who want to give a healing to you at that moment. The session will work on optimising your energetic body. From the universal energy, the Guides will give you the energy you need at that moment.

After the session I will tell you what I worked on and what messages I received for you.

This can be on a physical, energetic or emotional level.