HEALING HYPNOSIS & HYPNOTHERAPIST COURSE: Malaga October

€333,00

Options

Healing Hypnosis


What you will learn:

- As a Healing Hypnotherapist you will learn how to use deep relaxation techniques and how to put someone into a state of hypnosis. 

- You will learn how to ask the right questions to access the subconscious mind, and how to interpret and use the information received to help with healing and growth.

- You will also learn how to adapt this technique to the individual needs of each client so that you can provide the most effective and personalised treatment.

- As a Healing Hypnotherapist you can help others to release unconscious blockages, process trauma and discover and strengthen their inner strength. It is a valuable and very rewarding skill to learn.

- Quantum Hypnosis for Past Lives & Parallel Lives.

Hypnotherapy

What you will learn:

- To be able to confidently and effectively put people into hypnosis and help them heal whatever is holding them back.

- Understand the difference between hypnosis and hypnotherapy and have a passion for this powerful tool.

- Use a variety of techniques to help clients overcome problems.

- Hypnotherapy can help to stop smoking, lose weight, overcome fears and phobias, manage stress, increase confidence
- have a thorough understanding of the conscious and subconscious mind.

- How to use suggestion therapy effectively.

- Become a qualified hypnotherapist!Practical:
- Start: 1 July 2024 (access to online learning platform)
- Duration: 16 weeks
- Online learning track + guidance via Zoom
- 1 Tuesday evening group lesson per month in Zoersel
- Certificate of attendance upon successful completion.
- Optional (included in the price): 5 days of practical training in Malaga from 27/10/2024 - 31/10/2024What is included in the practical training in Malaga?

* Accommodation in a beautiful retreat centre
* Breakfast, lunch, dinner
* Access to the swimming pool
* Flight tickets are not included in the price

Would you prefer to follow the course online only? That's also possible.
You will also have access to all the lessons on the online platform and follow-up via Zoom calls where you can ask questions.Payment plans are always a monthly payment.

Course is given in Dutch/English

__________________________________________

Healing Hypnose

Wat je leert:
- Als healing hypnotherapeut leer je hoe je diepe ontspanningstechnieken kunt toepassen en hoe je iemand in staat van hypnose kunt brengen.
- Je leert hoe je de juiste vragen stelt om toegang te krijgen tot het onderbewustzijn en hoe je de informatie die daar verkregen wordt kunt interpreteren en gebruiken om te helpen bij heling en groei.
- Daarnaast leer je hoe je deze techniek kunt aanpassen aan de individuele behoeften van elke cliënt, waardoor je de meest effectieve en persoonlijke behandeling kunt bieden.
- Als healing hypnotherapeut kun je anderen helpen om onbewuste blokkades op te lossen, trauma's te verwerken en hun innerlijke kracht te ontdekken en te versterken. Het is een waardevolle en zeer lonende vaardigheid om te leren.

- Quantum Hypnose voor vorige Levens & Paralel levens.

Hypnotherapie
Wat je leert:
- Zelfverzekerd en effectief mensen in hypnose kunnen brengen en hen helpen bij het genezen van wat hen vasthoudt.
- Het verschil begrijpen tussen hypnose en hypnotherapie, en een passie hebben voor dit krachtige hulpmiddel.
- Verschillende technieken gebruiken om klanten te helpen bij het overwinnen van problemen.
 - Hypnotherapie kan helpen bij het stoppen met roken, afvallen, het overwinnen van angsten en fobieën, het omgaan met stress, het vergroten van zelfvertrouwen
- Een grondig begrip hebben van de bewuste en onderbewuste geest.
- Effectief gebruik maken van suggestietherapie.
- Een gekwalificeerde hypnotherapeut worden!

Praktisch:


- Start: 1 Juli 2024 (toegang tot online studieplatform)

- Tijdsduur: 16 weken

- Online leertraject + begeleiding via Zoom

- 1 dinsdagavond per maand groepsles in Zoersel

- Ontvangst Certificaat na succesvol afronden- Optioneel (wel inbegrepen in de prijs): 5 daagse Praktijk training in Malaga van 27/10/2024 - 31/10/2024


Wat is er inbegrepen in de praktijktraining in Malaga?
* Overnachting in een prachtig retreat center
* Ontbijt, lunch, diner
* Toegang tot het zwembad
* Vliegtickets zijn niet inbegrepen in de prijs

Volg je de cursus liever enkel online? Dat kan ook.
Je krijgt dan ook toegang tot alle lessen in het online platform en opvolging via zoom calls waar je vragen kan stellen.

Betaalplannen gaan steeds per maandelijkse betaling.

cursus wordt gegeven in het nederlands/engels